Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel (DGS)

Het depositogarantiestelsel (DGS) biedt spaarders bescherming als een bank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het depositogarantiestelsel garandeert dan een bedrag van maximaal € 100.000 aan spaargeld (inclusief deposito's) per persoon, per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders. Yapi Kredi Bank Nederland doet mee aan het depositogarantiestelsel. De maximale garantie van € 100.000 geldt voor het totale bedrag aan spaargelden en deposito’s dat u hebt bij Yapi Kredi Bank Euro-Plus Spaarrekening, Yapi Kredi Bank Euro-Plus Deposito en Yapi Kredi Bank Deposito in Turkse Lira en US Dollar.

Informatieblad Depositogarantieselsel

Beleggerscompensatiestelsel (BCS)

Het beleggerscompensatiestelsel (BCS) heeft –samengevat- tot doel om personen en “kleine” ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst.

Meer informatie?

Wilt u weten of uw bank onder het depositogarantiestelsel / het beleggerscompensatiestelsel valt? Kijk voor meer informatie op de website van DNB:

https://www.dnb.nl/betrouwbare-financiele-sector/nederlandse-depositogarantie/ 

https://www.dnb.nl/betrouwbare-financiele-sector/beleggerscompensatie/

Hoe kunnen
we u helpen?